Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI, COOKIES, RODO

 1. Sprzedawca zbiera dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu igropol.pl

 2. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest PPHU Igropol Plus Zbigniew Świerzbin, Rapa 7a, 19-520 Banie Mazurskie, NIP: 8451555879

 3. Zbiór danych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem ……………….

 4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści i rozwiązania umowy sprzedaży oraz w celu świadczenia i rozliczenia przez Sprzedawcę usług.

 5. Dane osobowe Klientów są za ich zgodą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach realizacji Zamówień zgodnie z treścią Regulaminu, a przede wszystkim do zapewnienia kontaktu pomiędzy Sprzedawcą i Klientem. Klient nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dla złożenia zamówienia w sklepie www.igropol.pl konieczne jest podanie adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz adresu.

 7. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 8. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Sprzedawcę jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Klient nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Sprzedawcy lub jeśli Sprzedawca otrzyma i utrwali dla celów dowodowych informację, iż Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 9. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

 10. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Sprzedawcę, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności dotyczące realizowanych na rzecz Klientów przez Sprzedawcę w ramach sklepu igropol.pl usług w zakresie i na czas niezbędny do świadczenia lub realizacji tych usług.

 11. Dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 12. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 13. Sklep internetowy igropol.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Klientów w celu realizacji transakcji zawartych w ramach sklepu igropol.pl.

 14. Sklep internetowy igropol.pl stosuje pliki „cookies”.

  1. Pliki „cookies” używane są w do realizacji procesu składania zamówień oraz w celu dostosowania zawartości sklepu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z funkcjonalności sklepu. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze sklepu internetowego co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

  2. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”– „sesyjne” oraz „stałe”.

   1. „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze sklepu internetowegoj lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   2. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

  3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

  4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie internetowym a w szczególności na proces rejestracji i składania zamówień.