Nawóz naturalny

Nawóz Naturalny Agrolinija-S 1L

48,60 

Dodatkowe informacje

Waga 1 kg

Nawóz organiczny – produkowany w formie koncentratu, na bazie kompostu obornika bydła mięsnego i kwasów humusowych z leonardytów z zastosowaniem innowacyjnych technologii. Dzięki tej technologii otrzymujemy ekologiczny nawóz o bardzo dużej ilości kwasów huminowych i fulwowych, bogaty w mikroelementy (Fe,B,Co,Cu,Mn,Mo,Zn,I) i makroelementy NPK ,co daje uderzający efekt przy stosowaniu dolistnym.

Opis


AGROLINIJA S

 

Nawóz organiczny – produkowany w formie koncentratu, na bazie kompostu obornika bydła mięsnego i kwasów humusowych z leonardytów z zastosowaniem innowacyjnych technologii. Dzięki tej technologii otrzymujemy ekologiczny nawóz o bardzo dużej ilości kwasów huminowych i fulwowych, bogaty w mikroelementy (Fe,B,Co,Cu,Mn,Mo,Zn,I) i makroelementy NPK ,co daje uderzający efekt przy stosowaniu dolistnym.

Produkt w 100% naturalny

wolny od patogenów i nasion chwastów

Zwiększa kiełkowanie nasion

zwiększa zdolność nasion do kiełkowania

30% zwiększa produktywność

oraz poprawę wartości dekoracyjnej roślin

Długotrwałe działanie

zwiększa plony oraz poprawia wskaźniki jakości

Doskonały do dolistnego dokarmiania

zboża, pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa, rzepaku, traw i innych upraw – dla jagód, kwiatów oraz roślin ozdobnych. Nawozu można używać metodą dolistną do wszystkich roślin rosnących zarówno na otwartych jak i zamkniętych gruntach.

Nawóz Agrolinija-S to nawóz o stabilnej strukturze. Jest wygodny w użyciu zarówno w małych jak i dużych gospodarstwach, do rozpylania amatorskiego oraz za pomocą nowoczesnych zautomatyzowanych urządzeń.

Użycie AGROLINIJA-S zapewnia

 • lepsze kiełkowanie nasion, zwiększenie produktywności produktów rolnych (do 30% w zależności od klasy gleby) oraz poprawę wartości dekoracyjnej roślin
 • poprawę jakości produktów (zwiększenie zawartości glutenu oraz poprawa jakości poprzez zwiększenie zawartości cukru, olejów, skrobi, witamin, jakości ziaren, obniżenia poziomu azotanów)
 • zwiększa efektywność stosowania makro i mikroskładników pokarmowych, chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin (możliwe jest zmniejszenie ich liczby o 10-30%)
 • zmniejszenie negatywnych skutków nawozów chemicznych i pestycydów
 • przyspieszenie dojrzewania płciowego o 7-10 dni
 • wzrost odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe
 • zmniejszenie ryzyka infekcji fitopatogenną mikroflorą (właściwości biobójcze)
 • poprawę właściwości fizycznych i chemicznych gleby, wiązanie metali ciężkich i toksycznych pierwiastków

Dawkowanie nawozu

Nawożenie dolistne

Rozcieńczać 1:120, stosować w zależności od zasobów glebowych, warunków atmosferycznych i fazy rozwoju od 2-3L na 200-300l cieczy roboczej na 1ha. Można wykonać od 2-4 zabiegów w odstępach minimum 14 dniowych.

Nasiona

Użyć 500 ml do 1000 ml w celu uzdatnienia 1 tony nasion. Stężenie roztworu roboczego dobiera się w zależności od lokalnej technologii przetwarzania materiału siewnego (zazwyczaj 10+1 litrów gotowego roztworu).

Materiał sadzeniowy

Wysadzenie materiału sadzeniowego ( sadzeniaki, sadzonki roślinne ) o stężeniu nawozu 1: 300.

Do gleby

Podaje 5.0-8.0l. się w postaci oprysku gleby przed siewem lub wysadzeniem rozsady, jednorazowo pełną dawkę, raz w roku.

Przeznaczenie

Dolistne nawożenie roślin metodą oprysków

Otoczkowanie nawozem materiału siewnego

Premiks dla poprawy działania innych składników odżywczych

Wzbogacenia i polepszenia struktury gleby

Charakterystyka

 • dokarmianie dolistne zbóż i traw AGROLINIJA-S to właściwie wybrany zabieg agrotechniczny, a zawarta w nim dawka magnezu znacząco wpływa na intensywność fotosyntezy
 • wydajny i całkowicie rozpuszczalny w wodzie (nie pozostawia osadu, nie zatyka końcówek opryskiwacza)
 • w pełni szybko przyswajalny przez rośliny
 • znacznie ogranicza występowanie chorób grzybowych i podsuszkowych
 • utrzymuje rośliny w bardzo dobrej kondycji w okresach niekorzystnych np. w okresie suszy
 • poprawia jakość i znacznie wpływa na wzrost plonu
 • zawiera podstawowe składniki i mikroskładniki pokarmowe o składzie optymalnie dobranym do fizjologicznych potrzeb i prawidłowego rozwoju zbóż i traw
 • może być stosowany łącznie ze środkami ochrony roślin, roztworem mocznika i siarczanu magnezu

Skład chemiczny w suchej masie

• pH – 8.6; pH (roztworu cieczy roboczej) – 7.5
• organiczna materia – 54%
• sucha masa – 5.6%
• ogólny azot (N) – 3,75%
• fosfor (P) – 1.96%

• potas (K) – 7.15%
• kwasy huminowe – 45.2%
• kwasy fulwowe – 13.75%
• Na, Mg, B, Fe, Mn, Mo, Co, S, Cu, Zn, <3%
• gęstość -1025g/l

Terminy stosowania i zalecenia zabiegu dolistnego

UPRAWA

DAWKA l/ ha

CEL STOSOWANIA

TERMIN ZABIEGA

Rzepak ozimy

2,0-3,0

Poprawa przezimowania, lepszy start wege- tacji wiosną, poprawa kwitnenia i zawiązania luszczyn, lepsze wypełnenie nasion, podwyższe- nie zaolejenia

3 zabiegi: jesienią-faza 4-6 liści (BBCH 14-16) wiosną-faza wzrostu pędu glównego (BBCH 30-39) lato-faza zielonego pąka, do początku kwitnenia (BBCH 51-60)

Zboża ozime

2,0-3,0

Poprawa przezimowania, lepszy start wegetacji wiosną, lepsze wypełnenia ziarna, zwiększenie zawartości białka

4 zabiegi: jesienią-faza 3-5 liści (BBCH 13-15) wiosną-faza krzewienia do fazy II kolanka (BBCH 29-32)
lato-otwarta pochwa lisciowa liscia flagowego (BBCH 47-49)

lato-całkowicie widoczny kłos/wiecha (BBCH 55-59)

Kukurydza

2,0-3,0

Poprawa początkowego wigoru roślin, zwiększe- nie biomasy, lepsze uziarnienie kolb, poprawa jakości ziarna

2 zabiegi:
faza 5-7 liścia rozwiniętego (BBCH 15-17) faza początek wzrostu źdźbła (BBCH 30-34)

pszenica, owi- es, jęczmień

2,0-3,0

wzrasta plon ziarna, które jest lepiej wyksz- tałcone, ma większą masę i optymalny skład chemiczny

3 zabiegi na końcu fazy krzewienia na początku fazy strzelania w źdźbło, w fazie kłoszenia

Malina jesienna

2,0-3,0

przyspieszenie wzrostu roślin po rozpoczęciu okresu wegetacji lepsza synteza chlorofilu, poprawa kwitnienia i wiązania owoców, owoce bardziej dorodne i lepiej wybarwione

2 zabiegi
– po rozpoczęciu wegetacji
– w okresie kwitnienia po wytworzeniu pąków kwia- towych

Jabłoń domowa

2,0-3,0

poprawa zapłodnienia, wspomaganie zaw- iązywania nasion w owocach, poprawa utr- zymywania zawiązków zmniejszenie działania niekorzystnych warunków pogodowych( niskie temperatury), zapewnienie prawidłowego pro- cesu fotosyntezy, zwiększenie ilości komórek w owocach, zapewnienie prawidłowej wielkości i prawidłowego kształtu owoców, porawa transpir- acji oraz zwiększenie odporności na suszę

2 zabiegi

– po opadnięciu płatków kwiatowych

– wzrost zawiązków do

6 -8 tygodni po kwitnieniu